KOMINICTVÍ PALKANIN–BARTOŠ s.r.o. je rodinná firma s hlubokou řemeslnou tradicí.
Ve firmě pracuje již čtvrtá generace. Dědové nynějších majitelů vykonávali
kominické řemeslo v Maďarsku a na Slovensku od dvacátých let minulého století
za velmi obtížných podmínek.

Josef Palkanin se vyučil u svého otce krásnému řemeslu a poctivé práci a na těchto
základech buduje spolu se svojí rodinou firmu, která se v současnosti těší velmi
dobrému jménu a je zárukou poctivé a kvalitní práce.

Technický pokrok v oblasti vytápění nutí kominíky stále doplňovat nové poznatky
ve zpracování materiálů a nové technologie asanace komínů, tak aby provedené práce
byly v souladu s normami Evropské unie.

KOMINICTVÍ PALKANIN - BARTOŠ s.r.o. je členem Společenstva kominíků ČR.

Na valné hromadě Společenstva kominíků ČR v dubnu 2003
byl Josef Palkanin zvolen pražským cechmistrem.